บริหารจัดการด้านพลังงานและคุณภาพไฟฟ้า

1. รับตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของ ระบบ refigeration หรืออื่นๆและเสนอแนวทางมาตรการการลดใช้พลังงานของระบบ
2. รับตรวจสอบเก็บค่าพลังงานก่อนและหลังทำมาตรการประหยัดพลังงาน
3. บริการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
4. เสนอแนวทางการประหยัดพลังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

 

ตู้ไฟ MDB,DB แรงสูง แรงต่ำ และ ตู้ Control ตู้ไฟเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ตู้ไฟเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอาหารตู้ไฟเกี่ยวกับระบบห้องเย็น, ห้องแช่แข็ง, ห้องคลีนรูม, ห้อง Test Room, ระบบปรับอากาศ

ตู้ไฟแบบอื่นๆ สามารถติดต่อได้ตามความต้องการ รับออกแบบระบบและเขียนโปรแกรมพร้อมติดตั้ง PLC, SCADA, HMI

รับ Modify Program PLC และปรับปรุงระบบเดิม รับเขียนโปรแกรม Touch Screen 1. ติดตั้งและเดินสาย ระบบ monitoring ตามโรงงาน อาคาร หรือห้องเย็นต่างๆ
2. ติดตั้งหรือเปลี่ยนชุดคอนโทรลอุณหภูมิห้องเย็นและตู้แช่
3. ติดตั้งระบบ Alarm ห้องเย็น
4. ติดตั้งระบบ Alarm ตู้แช่ยาหรือวัคซีนตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ
5. ติดตั้งม่านตัดอากาศ Aircurtain ตามโรงงาน อาคาร หรือห้องเย็นต่างๆ
6. ติดตั้งกันชน ห้องเย็น คลังสินค้า ตู้แช่ ตู้โชว์เคส
7. ติดตั้งกันระบบ GAS Sensor ในโรงงาน อาคาร อื่นๆ

8. ติดตั้งเครื่องเพิ่มความชื้น-ลดความชื้น ในคลังสินค้า โรงงาน