เกี่ยวกับเรา

   

We Green Plus เปิด ดำเนินการ ตั้งแต่ ปี 2559 แต่ ด้วยประสบการณ์ ของกลุ่ม ผู้บริหาร ที่ มีประสบการณ์ เรื่อง 

ระบบทำความเย็น ระบบพลังงานทางเลือก และการสื่อสาร 

ผลงานที่ผ่านมา เช่น 

ระบบทำความเย็น  ห้องเย็น ทั้งในมหาชัย พหลโยธิน อุดรธานี เชียงใหม่ และ ขอนแก่น

ระบบอนุรักษ์ พลีังงาน  เช่น โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน 

พลังงานทางเลือก   เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานโอดรอลิค Office และ บ้านพักอาศัย.