กันกระแทก PVC

ด้วยพื้นฐานความต้องการ ของ

- การป้องกันความเสียหาย จาก Operation

- ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา

- การเกิดอันตรายจาก ผู้รับบริการ

- และ ได้ Engineering พร้อม ความสวยงาม

 ผลิตภัณฑ์ PVC Profile จาก Italy  WPG พร้อม ออกแบบและติดตั้ง ตามความต้องการ  สำหรับ ตู้แช่ ห้องเย็น ทั้งติดตั้งใหม่ และ Renovate