ออกแบบและติดตั้ง

ออกแบบและติดตั้ง 

- ระบบทำความเย็น  ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบ Automation

- พลังงานทางเลือก และ โรงไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด iOT 

- ตู้แช่และห้องเย็นเคลื่อนที่

- ระบบประหยัดพลังงาน

- Smart City , Smart Factory , Smart Building

- ที่ปรึกษา การจัดการพลังงาน และ ระบบความเย็น